Vrhunska usluga kvalitetnog prijevoda

Bez obzira na vrstu i opseg posla,
u potpunosti ćemo se  prilagoditi vašim potrebama i zahtjevima.

Zadovoljstvo naših klijenata prioritet nam je u svemu što radimo te ćemo sve što nam povjerite odraditi profesionalno, poštujući zadane rokove te uz najbolji omjer cijene i kvalitete.

PISMENO PREVOĐENJE

Nudimo prijevode tekstova i dokumenata s ili bez ovjere sudskog tumača poštujući načelo zaštite podataka.

Vaši će dokumenti biti kvalitetno i profesionalno prevedeni u zadanom vremenskom roku.

Prijevod koji izdaje ovlašteni sudski tumač i koji svojim žigom ovjerava istovjetnost s izvornikom naziva se ovjereni prijevod. Ovjereni prijevod čini prijevod izvornog teksta i potvrda istovjetnosti prijevoda s izvornikom (ovjera sudskog tumača) te žig i potpis sudskog tumača. Rok važenja ovjerenog prijevoda je neograničen, ukoliko zakonom nije drugačije određeno. Sve isprave koje su u izvorniku na stranom jeziku trebaju biti prevedene na službeni jezik odnosne države od strane sudskog tumača za određeni strani jezik, kako bi imale dokaznu snagu u pravnom prometu neke države. Samo ovjereni prijevod određene javne ili privatne isprave ima dokaznu snagu javne isprave.

Neovjereni prijevod je prijevod koji ne sadrži ovjeru sudskog tumača.. Pisani neovjereni prijevod je pisani prijenos teksta s izvornog jezika na ciljni jezik. 

 

 

Za prijevod teksta cijena se obračunava prema kartici teksta koja služi kao osnova za obračun (1 autorska kartica = 1500 slovnih mjesta s razmakom) 

USMENO PREVOĐENJE

Uključuje ponudu tri oblika prevođenja:

  • simultano prevođenje - prevoditelj i govornik govore istovremeno, a za prevoditelje se osigurava kabina za simultano prevođenje sa svom potrebnom opremom (npr. za konferencije)
  • konsekutivno prevođenje - prevoditelj prevodi nakon govornika uz pomoć bilješki nastalih za vrijeme slušanja govornika
  • chuchotage - simultani prijevod šaptanjem, kada je simultani prijevod potreban jednoj ili dvjema osobama (npr. tijekom poslovnog sastanka)

Profesionalno usmeno prevođenje omogućava kvalitetnu poslovnu komunikaciju. Kako je u tom kontekstu sporazumijevanje preduvjet uspjeha, važnost kvalitetnog prevođenja presudna je u postizanju željenih ciljeva.

Stručno prevođenje usmenim putem omogućava Vam pronalazak zajedničkog jezika kako bi komunikacija zaista postigla sve što želite i donijela Vam željene rezultate.

Za usmeno prevođenje najmanja obračunska jedinica je 1 sat. Usmeno prevođenje potrebno je najaviti barem 5 dana unaprijed te osigurati potrebne materijale.

Prevođenje koje traje više od četiri sata računa se kao cjelodnevni angažman. 

 


vrh stranice